131 de crestini care merita cunoscuti, de Mark Galli, Ted Olsen (ed.)

Dacă ai fost mereu convins că istoria e plictisitoare, răsfoiește preț de numai 3 minute cartea 131 de creștini care merită cunoscuți. Alege un singur articol. Ai grijă că s-ar putea să consta...

56.00 Lei

Dacă ai fost mereu convins că istoria e plictisitoare, răsfoiește preț de numai 3 minute cartea 131 de creștini care merită cunoscuți. Alege un singur articol. Ai grijă că s-ar putea să constați că nu te poți opri la unul singur!

Aceste schițe de portret au fost adunate într-un singur volum de către editorii revistei „Christian History” care, de-a lungul timpului, s-au făcut remarcați prin strădania lor – impresionantă sub raport cantitativ – de a readuce la viață istoria pentru publicul contemporan.

Iată ce diversitate: pacifistul Menno Simons alături de generalul (și mai apoi împăratul) roman Constantin; conducătorii Reformei – Luther, Calvin, Zwingli – laolaltă cu cei ai Contrareformei – Ignațiu de Loyola sau Tereza de Ávila; bărbați și femei; adolescenți (precum Ioana d'Arc) sau sfinți ajunși la vârsta senectuții (martirul Policarp).

Sunt incluși creștini cu diferite chemări și vocații:

    teologi – Atanasie cel Mare ● Jonathan Edwards
    evangheliști și apologeți – Iustin Martirul ● Billy Graham
    pastori și predicatori – Ioan Hrisostom ● Richard Baxter
    muzicieni – Johann Sebastian Bach ● Georg Friedrich Händel
    artiști și scriitori – Rembrandt ● C.S. Lewis
    poeți – Dante ● Fanny Crosby
    fondatori ai unor denominațiuni – Richard Allen ● Aimee Semple McPherson
    reformiști și novatori – Dominic ● John Wycliffe
    misionari – Patrick ● David Livingstone
    exploratori ai universului interior – Fratele Laurențiu ● Oswald Chambers
    activiști – Sojourner Truth ● Lordul Shaftesbury
    conducători – Carol cel Mare ● Henric VIII
    cărturari și savanți – Eusebiu de Cezareea ● Nicolaus Copernic
    martiri – Perpetua ● Dietrich Bonhoeffer

Nu toți au trăit exemplar, dar toți merită cunoscuți!

Fiecare schiță de portret este însoțită și de câteva repere cronologice care situează personajul prezentat în contextul istoric în care a trăit. Cartea conține și un index de subiecte, folositor pentru cei care vor să-și aleagă de aici ilustrații pentru predici.

Dacă vei stărui asupra cărții 131 de creștini care merită cunoscuți, îți vei lărgi pentru totdeauna perspectiva cu privire la „Biserică, pe care o vedem întinzându-se în timp şi spaţiu şi înrădăcinată în veşnicie, cumplită ca nişte oşti sub steagurile lor” (C.S. Lewis) – priveliște care te va determina să-ți aprofundezi și consolidezi credincioșia.


Cuvânt-înainte

Când Henry Ford a declarat că istoria este o prostie, a crezut, fără îndoială,
că spune un lucru înţelept. Maxima lui însă este un exemplu clasic, ei bine, de
prostie și încă o prostie de primă clasă. Atât procesele, cât și personajele istoriei,
ne pot învăţa o mulţime de lucruri. Studierea lor contribuie la maturizarea gân-
dirii noastre și ne eliberează de supunerea oarbă faţă de prejudecăţile zilelor în
care trăim. S-a afirmat adesea că, dacă nu învăţăm din istorie, ne condamnăm
singuri  să-i  repetăm  greșelile.  Afirmaţia  aceasta  își  atinge  apogeul  adevărului  
ei în contextul istoriei creștine, care ne prezintă conflictul dintre Cuvântul lui
Dumnezeu  și  lume,  în  și  prin  vieţile  slujitorilor  săi,  și  ne  arată  modalităţi  de  
trăire pentru Dumnezeu care nu ne-au trecut prin minte niciodată.
Cititorii minunatei reviste Christian History, printre editorii căreia se numără
Mark Galli și Ted Olsen, vor înţelege imediat ceea ce vreau să spun atunci când
afirm lucrul acesta, iar cei care n-au citit revista, dar citesc volumul de faţă, vor
afla  și  ei  destul  de  curând.  Nu  există  niciun  singur  rând  plictisitor  în  această  
carte. Cele 131 de personaje bine alese prind cu sprinteneală viaţă, ca surori și
fraţi ai noștri în Cristos; iar a învăţa lecţiile care se desprind din activitatea lor
constituie  o  sarcină  la  fel  de  plăcută  ca  savuratul  unui  desert.  Dacă  îţi  surâde  
ideea unei istorii ziditoare, cu minim de efort, aceasta este, fără îndoială, o carte
pentru tine. Autorii ei îţi vor sluji de minune.

J.I. Packer
Regent College
Vancouver


Introducere

S-a spus că istoria este biografie, cu toate că n-o poţi cunoaște citind teancuri
de cărţi de istorie. De prea multe ori istorisirile, citatele și anecdotele sunt înlocu-
ite de analize, statistici, mari mișcări sociale și date îngămădite unele peste altele.
Nu este de mirare că oamenilor li se pare plictisitoare istoria. Noi nu suntem de
această părere și, prin natura activităţii noastre – publicarea unei reviste de istorie
pentru publicul larg – ne obligă constant să ne punem o întrebare simplă: Care
este  partea  cu  adevărat  interesantă  a  acestui  eveniment?  De  cele  mai  multe  ori,  
răspunsul  ţine  de  oamenii  care  au  făcut  ca  istoria  să  se  întâmple  și  fără  de  care  
datele importante n-ar fi decât niște numere. Vă prezentăm aici 131 dintre acești
oameni interesanţi și importanţi.
De ce exact 131? Mai întâi am ales câteva dintre vocaţiile pe care creștinii le-au
urmat de-a lungul secolelor, după care am ales zece (sau, într-un caz, unsprezece)
dintre cei mai importanţi și interesanţi reprezentanţi ai fiecărei vocaţii. Cele mai
multe dintre alegerile noastre pot fi justificate cu ușurinţă; admitem însă că unele
sunt arbitrare. Spaţiul limitat ne-a obligat să lăsăm pe dinafară câteva figuri de
seamă (cum ar fi: poetul W.H. Auden, predicatorul penticostal William Seymour
și teologul Reinhold Niebuhr, de exemplu), iar afinităţile personale ne-au dictat
să-i includem pe alţii mai puţin cunoscuţi (cum ar fi teologul Ioan Damaschin
și adventistul William Miller).
În  ce  privește  atributul  de creştin, unii  dintre  cei  portretizaţi  aici  au  avut,  
din cauza circumstanţelor și a perioadei în care au trăit, o înţelegere limitată a
spectrului credinţei. Dar fiind conștienţi și de propriile noastre limite, ni se pare
că e drept ca, atunci când stabilim cine a fost „creștin”, mai bine să greșim prin
prea multă îngăduinţă.
Aceasta nu înseamnă că am ales 131 de creștini pe care noi îi admirăm cel
mai mult sau cu care suntem de acord. Aceasta este o carte despre 131 de creștini
pe care oricine ar trebui să-i cunoască din pricina contribuţiei pe care au avut-o
la desfășurarea istoriei și din cauza aspectului lor interesant intrinsec – nu 131
de creștini pe care trebuie să-i imităm cu toţii; deși toţi ne pot învăţa câte ceva.
În  esenţă,  cartea  aceasta  reprezintă  un  bun  punct  de  pornire  pentru  iniţie-
rea  unor  cercetări,  dat  fiind  faptul  că  ne-am  străduit  să  rămânem  consecvenţi  
adevărului pretutindeni, despărţind legenda de istorie, acolo unde era necesar,
și adăugând date importante și citate. Cartea este însă destinată în primul rând
celor care doresc să-și cunoască mai bine moștenirea lor creștină – și să se bucure
de ea.

Mark Galli
Ted Olsen
Christian History