BIBLIA TBS - O noua traducere a Bibliei in limba romana a Societatii Biblice Trinitariene din Londra - Cu trimiteri

Cineva spunea că „o traducere a Bibliei reprezintă una dintre cele mai mari realizări în comunicare din istoria lumii”.În istoria creștinismului n-a mai existat o perioadă de timp precum cea pe care o tr...

65.00 Lei

Cineva spunea că „o traducere a Bibliei reprezintă una dintre cele mai mari realizări în comunicare din istoria lumii”.

În istoria creștinismului n-a mai existat o perioadă de timp precum cea pe care o trăim noi în prezent și în care atât de multe persoane și organizații să se implice fie în traducerea Bibliei, fie în revizuirea ei.

În general, încă se simte nevoia de a pune la dispoziția credincioșilor din întreaga lume Biblii tipărite! În același timp, mulți își exprimă dorința de a lectura traduceri sau revizuiri ale Bibliei care să fie cât mai fidele textelor originale. Acuratețea traducerii textului din limbile originale sau revizuirea textelor deja traduse după textele originale sunt importante atât pentru o lectură plăcută, cât și pentru un studiu biblic serios și responsabil.

Scurt istoric al Bibliei în România

În România, creștinismul evanghelic s-a dezvoltat de-a lungul unui secol și jumătate, iar această dezvoltare a avut loc în contextul Ortodoxiei Răsăritene care a modelat întreaga viață și credință a acestei națiuni. Deși cei mai mulți erudiți afirmă că Europa Răsăriteană n-a experimentat Reforma Protestantă, un număr de istorici neortodocși argumentează că începând cu secolul al XVI-lea mișcarea inițiată de Luther, Calvin și restul reformatorilor a avut un limitat, dar important impact asupra populației din România. Acest impact s-a resimțit în principal prin transmiterea Scripturilor în limba română.

Se poate spune că trăsătura definitorie a baptiștilor din România încă de la începutul existenței lor a fost zelul cu care au lucrat pentru ca Biblia să fie distribuită în număr cât mai mare. Dorința de a pune Biblia în mâna oamenilor s-a născut din convingerea potrivit căreia credința trebuie întemeiată și hrănită de Sfintele Scripturi ale Vechiului și Noului Testament. Convingerea evanghelicilor din această țară este că fiecare credincios trebuie să citească și să cunoască în întregime Sfintele Scripturi.

Citirea Bibliei i-a condus pe cei mai mulți la experiența convertirii. Țelul evanghelicilor este să compare practica lor creștină cu viața creștină descrisă în Noul Testament și să poată spune că între cele două nu sunt mari deosebiri.

Aceasta a fost și preocuparea traducătorului român al Bibliei Dumitru Cornilescu care, în 1920, a început să lucreze la o nouă traducere a Bibliei în limba română.

Între Biblia tradusă de Cornilescu în 1921 și prima traducere a întregii Biblii din 1688 au mai existat alte câteva traduceri: Biblia de la Blaj  (1795), conținând scrierile apocrife; Biblia de la Buzău (1854-1856), care a fost o revizuire a Bibliei de la București, și Biblia de la Sibiu (1856-1858), tipărită cu caractere mari. De asemenea, s-au tipărit multe alte secțiuni ale Bibliei: Evanghelii, Psalmii și părți din Vechiul sau Noul Testament.

Dar cea mai răspândită Biblie în limba română până în anul 1923 a fost Sfânta Scriptură tipărită la Iași în 1874, cunoscută și sub numele de traducerea lui Nițulescu sau Biblia de Iași. Această traducere, în care n-au fost incluse și scrierile apocrife, a aranjat textul biblic pe două coloane cu trimiterile la subsolul paginii, a folosit o terminologie bazată pe vocabularul latin, iar ordinea cuvintelor în propoziție și frază a fost mult mai aproape de folosirea principiului echivalenței formale în traducere.

Însă pe parcursul a numai 50 de ani, limbajul și ortografia acestei Biblii au devenit prea învechite pentru a mai putea fi folosite chiar și după standardele anului 1923.

În momentul când s-a decis că Biblia de la Iași și-a pierdut expresivitatea în limba română, Prințesa Calimachi l-a angajat pe Dumitru Cornilescu, un tânăr teolog român care tocmai își terminase studiile la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București, să realizeze o traducere a Bibliei în limba română modernă a acelor vremuri. Traducerea, finalizată în anul 1921, a fost tipărită de British and Foreign Bible Society și a început să fie folosită de toți evanghelicii din România.

Întrucât Dumitru Cornilescu fusese modelat de gândirea Bisericii Ortodoxe, traducerea sa a folosit cu preponderență termeni slavoni derivați din tradiția Bisericii Ortodoxe de rit grecesc. De asemenea, ea conține și un număr de variante bazate pe Textul Critic Grecesc.

Societatea Biblică Trinitariană din Londra (Trinitarian Bible Society - TBS) a considerat ca fiind oportună decizia de a face o nouă traducere și revizuire a textului biblic, iar la baza acestei noi traduceri să stea textul grecesc Textus Receptus și Textul Masoretic ebraic. S-au consultat îndeaproape atât Biblia de Iași, cât și versiunea lui Dumitru Cornilescu.

Scopuri și metode de traducere și revizuire

Principalul scop al prezentei traduceri, realizate de TBS, a fost să aducă textul Bibliei în limba română cât mai aproape de textele originale din limba greacă și ebraică. Totodată, în anul 2005, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al Rosetti” al Academiei Române din București a realizat „Ediția a II-a revăzută și adăugită” a Dicționarului ortografic, ortoepic și morfologic al limbii române (DOOM 2), prin care în limba română au fost introduse o serie de schimbări importante. Prin urmare, în procesul de traducere și revizuire a Bibliei pe care o lansăm azi s-a ținut cont de toate aceste schimbări, astfel încât textul biblic a fost adaptat la normele actuale ale limbii române.

Prin această traducere s-au urmărit următoarele obiective:

 • Verificarea detaliată și în profunzime a textului biblic. La baza traducerii TBS a stat în primul rând textul în limba greacă a lui Scrivener care atrage atenția asupra variantelor textului critic. Am lucrat sistematic pentru a ne asigura că niciuna dintre variantele critice nu rămâne în acest text. S-a consultat îndeaproape și Biblia de Iași, al cărei text este mult mai aproape de Textul Receptus și Textul Masoretic și care este mult mai consecventă în întrebuințarea principiului echivalenței formale.
 • S-a lucrat sistematic pentru a identifica toți termenii care trebuie marcați prin caractere italice (cursive). Aceștia sunt termeni care nu apar în limba originală, dar care în limba română sunt necesari pentru claritate. Ei sunt subînțeleși și, prin urmare, au fost incluși ca informație sugerată și evidențiați prin aceste caractere cursive.
 • Textul nou produs a fost adus în conformitate cu normele actuale ale limbii române.
 • De la început, scopul nostru a fost să schimbăm atât cât a fost posibil vocabularul biblic folosit în prezent, care este dominat de cuvinte slavone și alte cuvinte împrumutate din limbile turcă, maghiară și bulgară, și să-l înlocuim cu un vocabular de origine latină.
 • Metoda de traducere a urmărit să păstreze echilibrul între nevoia de acuratețe față de textele originale și cursivitatea textului în limba română.
 • S-au îndepărtat ghilimelele din text. Ele nefăcând parte din textul original, s-a considerat că textul poate fi citit la fel de ușor și fără ele.

Limbajul folosit în Biblia TBS nu s-a îndepărtat prea mult de limbajul tradițional cunoscut și folosit de evanghelici, și totuși veți observa că este distinct. Veți putea remarca prezența unui vocabular preluat din Biblia de Iași, din Versiunea Cornilescu, însă totodată acestora li se adaugă și un vocabular nou. Am putea spune că vocabularul este în procent de 50% nou față de Cornilescu.

Suntem încredințați că versiunea TBS pe care v-o prezentăm astăzi reprezintă o traducere a Bibliei care urmează principiul echivalenței formale în traducere, dar totodată posedă și acea expresivitate lingvistică menită a-i conferi cititorului plăcerea și ușurința de a citi Biblia într-o limbă modernă și cursivă. În același timp, este o Biblie care va ușura foarte mult studierea Sfintelor Scripturi, exegeza pe text și interpretarea textului, deoarece ea se dorește a fi o traducere exactă a textelor originale.

Echipele implicate în lucrarea de traducere și revizuire

Colectivul editorial a fost format din trei echipe.

1. Colectivul editorial din România. Dr. Dinu Moga, împreună cu echipa sa de la Editura Făclia, a fost responsabil să facă traducerea și revizuirea textului, precum și să coordoneze întregul proiect. De asemenea, Dinu Moga a centralizat și a procesat rezultatele muncii editoriale ale celorlalte două echipe din Londra și Australia. Principalele obiective ale acestei echipe au fost următoarele:

 • să facă traducerea și revizuirea textului
 • să urmărească acuratețea față de textele originale
 • să editeze textul lingvistic
 • să aplice principiul consecvenței în întrebuințarea unor cuvinte și expresii noi
 • să stabilească un echilibru între vocabularul nou și cel vechi
 • să corecteze textul și să realizeze comparații între textul românesc și textul englezesc al Versiunii Autorizate (King James)

Acest colectiv a avut sarcina lucrării de traducere și revizuire și a avut ultimul cuvânt în problemele privitoare la limba română, stabilind totodată care să fie cuvintele scrise înclinat în textul biblic și care cuvinte slavone să fie păstrate.

2. Echipa de verificare din Australia. Rev. Ilie Martinovici și Dr. Greg Fox au avut responsabilitatea să verifice conformarea textului la Textul Grecesc al lui Scrivener și să se asigure că orice versiune a textului critic este îndepărtată. Eforturile acestei echipe s-au concentrat în primul rând pe necesitatea de a se asigura că această a treia revizuire este conformă cu textul grecesc Textus Receptus și Textul Masoretic ebraic.

Aspectele profund tehnice, academice și textuale ale revizuirii au revenit în sarcina Dr. Larry Brigden. Dr. Brigden a jucat rolul de arbitru final pentru toate aspectele tehnice legate de revizuire și conformarea textului la limbile originale.

3. Colectivul editorial din Londra
A coordonat și a supravegheat bunul mers al revizuirii. Societatea Biblică Trinitariană din Londra a stabilit procesul de revizuire și a asigurat progresul fluent al proiectului. Această echipă și-a adus, într-o foarte mare măsură, contribuția la rezolvarea problemelor de natură teologică și textuală care au fost prezentate în sute de raporturi de către echipa din România și Australia. SBT a făcut, de asemenea, o serie de verificări amănunțite pentru se asigura că lucrarea se va conforma standardelor susținute de Societate.

Îi suntem mulțumitori lui Dumnezeu pentru că am avut harul libertății de a putea lua parte la această lucrare. Ne rugăm ca efortul pe care l-am depus cu toții să fie pentru slava lui Dumnezeu și mântuirea multora.