Cerurile de odinioara, de Kacy Barnett-Gramckow

BAIERELE PĂMÂNTULUI SE VOR DESCHIDEDIN ELE SE VA REVĂRSA PRĂPĂDULDOAR OPT OAMENI VOR SCĂPA CU VIAŢĂ... Păsări în culori fără număr zburau pe deasupra florilor de câmp, ciripind...

41.00 Lei

BAIERELE PĂMÂNTULUI SE VOR DESCHIDE
DIN ELE SE VA REVĂRSA PRĂPĂDUL
DOAR OPT OAMENI VOR SCĂPA CU VIAŢĂ...

Păsări în culori fără număr zburau pe deasupra florilor de câmp, ciripind și cântând în chipuri tot atât de felurite precum penele lor. Annah îşi închipuia că, de fapt, toate zic în cor:
O fiinţă omenească!… O femeie!… O făptură de nimic!

Cerurile de odinioară repovesteşte fascinanta naraţiune biblică despre Potop, de astă dată prin ochii unei femei curajoase. Dând piept cu răul străvechi, Annah cutează să creadă în Cel Preaînalt, pe care oamenii din aşezarea ei Îl socotesc doar o biată legendă din bătrâni. Într-o lume de o neasemuită frumuseţe, dar şi de o silnicie strigătoare la cer, o lume ce, fără să bage de seamă, zoreşte către propria-i pieire, hotărârea lui Annah are urmări nebănuite.