Confidențialitatea datelor
  • Confidențialitatea datelor

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, Libraria Micul Betleem prelucrează în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele cu caracter personal pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei tale ori o altă persoană în vederea îndeplinirii unor operațiuni legitime legate de desfășurarea activităților specifice derulării activității noastre.

Sunteți obligat să furnizați datele, acestea fiind necesare pentru emiterea facturilor și a chitanțelor. Refuzul dumneavoastră determină imposibilitatea onorării comenzilor. Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și nu sunt comunicate niciunui alt destinatar. 

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției. Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informați cât mai curând posibil.

Libraria Micul Betleem nu încurajează SPAM-ul, nu furnizează adresa dumneavoastră de e-mail unor terți (persoane fizice sau juridice), nu vinde și nu oferă către terți adresele de e-mail obținute prin intermediul site-ului www.miculbetleem.ro . De asemenea, Libraria Micul Betleem nu divulgă datele dumneavoastră personale altor persoane care accesează paginile acestui site, fără acordul dumneavoastră explicit în acest sens.  

  • Limitarea responsabilităţii

Deşi facem toate eforturile în acest sens, nu garantăm că funcţionarea site-ului şi a serverelor va fi neîntreruptă şi lipsită de erori, că utilizarea site-ului este lipsită de riscuri (viruşi, alte elemente sau acţiuni care pot provoca daune, specifice Internetului şi tehnologiilor digitale, inclusiv violarea securităţii informaţiilor), că informaţiile furnizate prin intermediul site-ului sunt corecte şi la zi (inclusiv disponibilitatea cărţilor şi a altor produse prezentate în site).

Ne rezervăm dreptul de a schimba şi actualiza în orice moment conţinutul website-ului www.miculbetleem.ro, fără niciun fel de notificare prealabilă. De aceea, vă rugăm să vizitaţi periodic această secţiune pentru a verifica termenii şi condiţiile care vă privesc. 

Noutati