Evanghelia după Dumnezeu - redescoperirea celui mai remarcabil capitol din Vechiul Testament - Isaia 53

„El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El și prin rănile Lui suntem tămăduiți.”Isaia 53:5Adesea elogiat ca fiind unul dintre cele mai mărețe capitole ...

48.00 Lei

„El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El și prin rănile Lui suntem tămăduiți.”
Isaia 53:5

Adesea elogiat ca fiind unul dintre cele mai mărețe capitole din Biblie, capitolul 53 din Isaia, care conține profeția despre Robul suferind prezice crucificarea lui Isus, evenimentul central din planul suprem al lui Dumnezeu pentru răscumpărarea lumii.

Cartea de față explică, verset cu verset, cuvintele profetice ale textului din Isaia 53, evidențiind legături importante cu istoria lui Israel și cu istoria Noului Testament – arătându-ne în ultimă instanță modul în care această profeție antică aruncă lumină asupra adevărurilor esențiale pentru viețile noastre în vremea de astăzi.

Evanghelia după Dumnezeu este o expunere scrisă cu măiestrie despre Evanghelia lui Isus Cristos așa cum este ea revelată prin profetul Isaia – o sursă de învățătură despre Evanghelie pentru biserică și un instrument pentru evanghelizarea evreilor și a Neamurilor

CUPRINS

Introducere: Istorisirea completă a mântuirii în profeție 

Partea 1: ROBUL SUFERIND
1 Cel mai remarcabil capitol din Vechiul Testament 
2 Despre cine vorbește profetul astfel? 
3 Uluitor! 
4 Și ce dacă unii n-au crezut? 
5 Robul înlocuitor 
6 Robul tăcut 
7 Robul suferind și înălțat 
8 Robul care poartă păcatele 

Partea 2: VIAȚA ȘI VREMURILE PROFETULUI ISAIA
9 Iată-mă! Trimite-mă! 
10 Moartea lui Iuda 
Mulțumiri
Anexă: „Omul durerii”: O predică a lui Charles Spurgeon 

John MacArthur este pastor-învățător la Grace Community Church din Sun Valley, California, unde slujește din 1969. Este cunoscut pe plan mondial pentru predicarea expozitivă verset-cu-verset și pentru slujirea din amvon transmisă prin intermediul programului său zilnic la radio, Grace to You. A scris și a editat peste patru sute de cărți și ghiduri de studiu. MacArthur slujește ca rector al Master’s University and Seminary.

RECOMANDĂRI

„Evanghelia după Dumnezeu este o expunere scrisă cu măiestrie a Evangheliei lui Isus Cristos așa cum a fost revelată prin profetul Isaia. Ca și Filip aflat în carul oficialului regesc etiopian, MacArthur își ia obiectul de scris și, începând de la Isaia, ni-L predică pe Isus! Lucrarea de față este deopotrivă erudită și devoțională – o resursă pentru a prezenta bisericii Evanghelia și o unealtă pentru evanghelizarea evreilor și neevreilor.”
Paul David Washerdirector, HeartCry Missionary Society; autor, seria Recovering the Gospel; Knowing the Living God; Discovering the Glorious Gospel; și Discerning the Plight of Man

„Expunerea iscusită făcută de John MacArthur asupra textului din Isaia 53 ne aduce față în față cu Evanghelia lui Cristos cel răstignit. În moartea înlocuitorului nostru divin, contemplăm înălțimea dragostei lui Dumnezeu și adâncimea nelegiuirii noastre. Claritatea acestei profeții este cu atât mai uimitoare cu cât conștientizăm că Dumnezeu i-a revelat-o Israelului cu șapte secole înainte de venirea lui Isus. Deși creștinii aderă la înțelegeri diferite în privința legământului cu Dumnezeu și a finalului veacului, sunt aduși laolaltă atunci când se pleacă la piciorul crucii, în adorare și bucurie umilă.”
Joel R. Beeke, rector, Puritan Reformed Theological Seminary

„MacArthur se perfecționează întruna. Evanghelia după Dumnezeu va deveni cu certitudine analiza definitorie asupra textului din Isaia 53 pentru anii care vor urma. O realizare admirabilă a unuia dintre pastorii noștri teologi de seamă.”
Derek W. H. Thomaspastor principal la First Presbyterian Church, Columbia, South California; conferențiar la Ligonier Ministries; profesor la Reformed Theological Seminary

„Acest predicator strălucit și teolog iscusit și-a desfășurat întreaga lucrare definind și apărând Evanghelia lui Isus Cristos. În aceste pagini vei descoperi fundamentul biblic pentru vestea bună a mântuirii găsită în persoana și lucrarea Fiului lui Dumnezeu, Isus Cristos. Inima ți se va delecta pe măsură ce vei admira gloria lui Dumnezeu pe chipul Celui care este singurul Mântuitor al păcătoșilor, Domnul cerului și al pământului. Noua carte a acestui autor de succes are profunzime doctrinară și stil accesibil. Citește tot ce scrie MacArthur dacă vrei ca sufletul tău să fie binecuvântat. Cartea aceasta nu face excepție.”
Steven J. Lawsonpreședinte, OnePassion Ministries, Dallas, Texas

„Evanghelia după Dumnezeu reprezintă expunerea viguroasă, limpede și scripturală făcută de John MacArthur asupra textului din Isaia 52:13-53:12. Este o plăcere deosebită să-l „asculți” pe MacArthur predicând Evanghelia din Vechiul Testament prin intermediul acestor pagini. Zăbovește asupra acestei cărți și învață despre Cristos din pasajul pe care Dumnezeu l-a folosit ca să transforme viața famenului etiopian (Fapte 8:27-38).”
Ligon Duncan, rector, CEO, și profesor de teologie sistematică și istorică la catedra John E. Richards, Reformed Theological Seminary

„Isaia 52:13-53:12 ne arată înălțimea, adâncimea și întinderea înțelepciunii lui Dumnezeu, precum și infailibilitatea Cuvântului Său. Toate aceste bogății ne sunt deslușite prin această carte scrisă de unul dintre cei mai înzestrați și plini de Scriptură învățători din vremea noastră. MacArthur a realizat din nou o lucrare excepțională; avem aici rezultatul a ceea ce înseamnă să cercetezi, să crezi și să proclami Scripturile timp de aproape jumătate de secol. Pe măsură ce vei citi acest studiu profund, Îl vei vedea pe Răscumpărătorul nostru și mai îndurător, și mai milostiv, și mai plăcut, și mai vrednic de slavă. Cartea aceasta este o lectură obligatorie!”
Miguel Núñez, pastor principal la International Baptist Church din Santo Domingo; rector și fondator la Wisdom and Integrity Ministries; membru al comitetului de conducere în The Gospel Coalition

„Pe când eram doar un băiat de opt ani într-o școală publică din Scoția, am fost „obligat” să învăț Isaia 53 pe de rost. Învățătoarea ne-a spus că acest capitol vorbește despre Isus. Avea dreptate. Dar îmi doresc ca ea să fi putut citi Evanghelia după Dumnezeu. Astfel mi-ar fi putut arăta cum anume urma să se împlinească în amănunțime profeția lui Isaia. Și m-ar fi putut ajuta și pe mine să înțeleg semnificația îngrozitoarei singurătăți, a violenței, rușinii și respingerii pe care le-a îndurat Mântuitorul pentru mine. Aceasta este ceea ce realizează Evanghelia după Dumnezeu. Și o face în maniera plină de îndrăzneală și încărcată de Scriptură pe care am ajuns să o așteptăm de la autorul ei, John MacArthur.”
Sinclair B. Ferguson, profesor de teologie sistematică la Reformed Theological Seminary

„Cu toții am avut parte de beneficii uriașe de pe urma scrierilor și predicilor lui John MacArthur timp de aproape jumătate de secol, ca urmare a fidelității sale neclintite față de Scripturi. În Evanghelia după Dumnezeu, el își asumă din nou postura care i se potrivește cel mai bine prin faptul că se ocupă de un subiect ce constituie miezul Evangheliei creștine – jertfa ispășitoare a lui Cristos. Isaia 53 este un filon bogat al adevărului Evangheliei, deopotrivă rar și uluitor, iar dr. MacArthur îl sondează cu precizia sa tipică și cordialitatea sa evanghelică. Dacă vrei să dobândești o perspectivă proaspătă asupra dragostei de la Calvar, pentru a-ți îmbogăți gândirea și inima, trebuie să cumperi și să citești această carte!”
Conrad Mbewe, pastor la Kabwata Baptist Church; rector la African Christian University din Lusaka, Zambia

Pagini: 240 pagini
Format 15 x 23 cm
Data publicarii: NU
Autor: John MacArthur
Editura: NU
Limba: română

Te-ar mai putea interesa...