Galateni - O singura cale, de John R.W. Stott

REZUMAT: Autorul vede în Epistola lui Pavel catre Galateni un mesaj „uimitor de relevant pentru situaţia actuala din biserică“. În ea, Apostolul „se ocupă de probleme care nu au dispărut; căci, dimpo...

55.00 Lei

stoc epuizat

REZUMAT:

Autorul vede în Epistola lui Pavel catre Galateni un mesaj „uimitor de relevant pentru situaţia actuala din biserică“. În ea, Apostolul „se ocupă de probleme care nu au dispărut; căci, dimpotrivă, principiile din spatele lor au încă o importanţă vitală“. Bisericile din Galatia erau tulburate de „o altă evanghelie“ care adaugă lucrarii lui Hristos condiţii pe care oamenii trebuiau să le îndeplinească pentru a fi mîntuiţi. Galatenii erau îndemnaţi să meargă pe „altă cale“ decît cea deschisă de apostolul Pavel. Prin epistola sa, el ia o atitudine deosebit de fermă şi îi avertizează pe credincioşi că nu există „o alta cale“, că există numai şi numai „o singură cale“ şi că această cale este Isus Hristos.

Problema din Galatia nu are doar valoare istorică: de atunci încoace, Biserica a cunoscut permanent propovăduitori ai unei alte cai, oameni care, sub o formă sau alta, au încercat să adauge ceva la Evanghelia încredinţată lui Pavel. Alţii, ca şi atunci, i-au distorsionat spusele transformînd harul lui Dumnezeu într-o scuză placută pentru păcat. Primii sînt îndeobşte cunoscuţi sub numele de „legalişti“. Cei din urmă sub numele de „antinomieni“. Prin acest comentariu, John Stott ne invită să analizăm Evanghelia în care am crezut, să redescoperim calea unică spre Dumnezeu prin Isus Hristos fără a deveni robii unor învaţături omeneşti şi fără a cădea în libertinaj.

GRUPURI ŢINTĂ:

predicatori, pastori, învăţători de şcoală duminicală, studenţi la colegii şi seminarii biblice;

laici dornici să înţeleagă mai bine mesajul epistolei - temele principale, elementele dificile din epistolă, principalele interpretări propuse în cursul istoriei şi aplicaţii relevante pentru vremea noastră.

CARACTERISTICI SPECIALE:

exegeza competentă, îmbinînd analizarea interpretărilor altora cu opţiunile proprii ale unui teolog deosebit de respectat;

argumentarea clară, placută, neagresivă, combinînd analiza lucidă cu respectul pentru părerea altora;

sintetizarea celor mai recente tendinţe în interpretarea conceptelor teologice pauline, fără a fi neglijate interpretările istorice, începînd de la Părinţii Bisericii, pînă la Reformatori şi Puritani;

stilul foarte plăcut, coerent, îmbinînd prezentarea generală cu analiza detaliată şi rezumarea, iar exegeza cu aplicaţia;

prezentarea unei munci titanice de cercetare într-o formă accesibilă unui public larg, concluziile specialiştilor fiind astfel puse la îndemîna tuturor celor interesaţi.