Teologia Noului Testament - Măreția lui Dumnezeu în Cristos. Vol. 1

Dacă niciuna dintre scrierile Noului Testament nu pretinde că oferă o „teologie” completă, Thomas Schreiner sugerează că în urma studierii acestuia în ansamblu se evidenţiază anumite teme care se repetă frecvent. În ...

125.00 Lei

Dacă niciuna dintre scrierile Noului Testament nu pretinde că oferă o „teologie” completă, Thomas Schreiner sugerează că în urma studierii acestuia în ansamblu se evidenţiază anumite teme care se repetă frecvent. În această lucrare, el urmăreşte o serie de teme importante care apar în canonul Noului Testament, explorând accentele care ies la suprafaţă printr-o citire detaliată a textului.

În Teologia Noului Testament, abordarea lui Thomas Schreiner se bazează pe o exegeză solidă a tuturor textelor cheie, una care îl conduce spre o perspectivă unitară asupra învăţăturii centrale a Noului Testament. El îşi focalizează atenţia în mod special pe două teme cuprinzătoare. Prima este legată de unitatea istoriei răscumpărării şi Împărăţia lui Dumnezeu. Noul Testament preia imaginile din Vechiul Testament şi afirmă că Împărăţia a venit (deşi încă nu la modul deplin) în Isus Cristos). Cea de-a doua temă se referă la scopul Împărăţiei – gloria lui Dumnezeu prin lucrarea lui Cristos şi prezenţa Duhului care abilitează. În cea de-a doua jumătate a lucrării sale, Schreiner discută despre semnificaţia acestor teme pentru viaţa credinciosului şi lucrarea comunităţii credincioşilor.

Deşi această lucrare voluminoasă şi cuprinzătoare va fi deosebit de interesantă pentru specialişti, preocuparea principală a lui Schreiner este aceea de a oferi un ghid accesibil pentru studenţi şi pastori. El a reuşit în mod admirabil în acest demers, iar cititorii săi vor descoperi pe aceste pagini o expunere lucidă a teologiei Noului Testament.

Thomas R. Schreiner (Doctor, Fuller Theological Seminary) este Profesor James Buchanan Harrison de Interpretare a Noului Testament la Southern Baptist Theological Seminary. El este autor şi editor al unui mare număr de titluri, printre care Paul, Apostle of God’s Glory in Christ: A Pauline Theology şi Romans din seria Comentarii Exegetice asupra Noului Testament publicată de Baker.

RECOMANDĂRI

„Lucidă, incisivă şi, mai presus de toate, aplecată spre înţelegerea textului Noului Testament, cartea lui Tom Schreiner este ca o băutură răcoritoare într-un deşert postmodern. Schreiner evocă bogăţia teologiei Noului Testament prin prisma istoriei mântuirii, arătând cât este de utilă paradigma promisiune-împlinire, deja-nu încă pentru înţelegerea Noului Testament. Dacă doriţi o teologie a Noului Testament bine informată, bine ancorată din punct de vedere exegetic, fundamentată pe Canon, trinitară şi scrisă din perspectiva unei credinţe ferme, această carte este exact ceea ce căutaţi!”

DONAL A. HAGNER, Profesor Emerit George Eldon Ladd de Noul Testament, Fuller Theological Seminary

„O realizare uimitoare! Schreiner a îmbinat lărgimea şi profunzimea cunoaşterii sale despre Noul Testament cu dezbaterile din literatura de specialitate. Lucrul cel mai extraordinar e că această carte este fidelă Noului Testament prin aceea că mărturiseşte despre măreţia şi gloria lui Dumnezeu.”

SIMON J. GATHERCOLE, Lector în studii asupra Noului Testament, University of Cambridge

Teologia Noului Testament a lui Tom Schreiner aduce o contribuţie importantă în domeniul său, oferindu-le studenţilor acea privire de ansamblu pe care numai un savant cu experienţă o poate da. Lucrarea este importantă mai ales prin faptul că are o abordare mai tematică decât majoritatea studiilor de teologie a Noului Testament. În felul acesta, Schreiner reuşeşte mai bine decât majoritatea comentatorilor să ne ofere o „teologie” autentică a Noului Testament (şi nu „teologii” ale Noului Testament).”

DOUGLAS J. MOO, Profesor Blanchard de Noul Testament, WHEATON COLLEGE

 

CUPRINS Vol 1

Prefaţă 9
Abrevieri 17
Introducere 23

Partea 1: Împlinirea promisiunilor mântuitoare ale lui
Dumnezeu Deja – Nu Încă
1 Împărăţia lui Dumnezeu în evangheliile sinoptice 43
2 Viaţa veşnică şi escatologia în teologia lui Ioan 84
3 Escatologia inaugurată în afara evangheliilor 101

Partea a 2 - a: Dumnezeul promisiunii: lucrarea mântuitoare a Tatălui, a Fiului şi a Duhului Sfânt
4 Locul central al lui Dumnezeu în teologia Noului Testament 127
5 Locul central al lui Cristos în evangheliile sinoptice 183
6 Mesia şi Fiul Omului în evanghelii 213
7 Fiul lui Dumnezeu, Eu sunt şi Cuvântul 252
8 Lucrarea lui Isus de mântuire în evanghelii 282
9 Lucrarea lui Isus de mântuire în Faptele Apostolilor 311
10 Cristologia lui Pavel 330
11 Lucrarea de mântuire a lui Dumnezeu şi Cristos
în teologia lui Pavel 68
12 Cristologia în Epistola către Evrei – Apocalipsa 414
13 Duhul Sfânt 468
Bibliografie 548

Pagini: 604 pagini
Format 16 x 23 cm
Data publicarii: NU
Autor: Thomas R. Schreiner
Editura: NU
Limba: română

Te-ar mai putea interesa...